TECHNICZNE UTRZYMANIE
NIERUCHOMOŚCI

DP System poza usługami automatyki oferuje także kompleksowe świadczenia oferowane użytkownikom nieruchomości, wspierające ich działalność podstawową, oparte na nowoczesnych metodach planowania przestrzeni i miejsca pracy, budynków i urządzeń. Świadczymy zintegrowane usługi zarządzania i utrzymania budynków w należytym stanie technicznym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi - w fazie projektowania, realizacji, eksploatacji, modernizacji, restrukturyzacji i reorganizacji. Oferujemy Państwu jeden punkt kontaktu do wszystkich usług, co pozwala zaoszczędzić nie tylko czas ale i upraszcza komunikację i koordynację projektu.

Kontakt

Dyrektor Działu

Mirosław Kowalczyk

miroslaw.kowalczyk@dpsystem.pl

Zarządzanie projektami

Oferujemy Państwu kompleksową realizację wielobranżowych projektów inwestycyjnych. Odpowiednie zarządzanie projektami pozwala na terminowe dostarczenie optymalnych rozwiązań, mieszczących się w ramach ustalonych budżetów i zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku (kontrola elementów budowli, instalacji, przewodów kominowych).
 • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat.
 • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy do roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.

 • Kontrole bezpiecznego użytkowania obiektów. 
 • Kontrole stanu technicznego kotłów. 
 • Kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywane co najmniej raz na pięć lat.
 • Jednorazowe kontrole instalacji grzewczej z kotłem.

Ponadto

 • Wykonanie wszelkich ekspertyz i opinii technicznych.
 • Wykonanie kosztorysów napraw.
 • Pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.


Usługi i serwisy techniczne

Usługa obejmuje doradztwo techniczne, projektowanie, wykonawstwo, nadzór i eksploatację, a także optymalizację wyposażenia technicznego budynków i obiektów budowlanych oraz przynależnej infrastruktury technicznej.

W jej zakres wchodzą budowa, rozbudowa, remonty i modernizacje, serwisy techniczne gwarancyjne i pogwarancyjne, naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, pogotowie techniczne 24h, przeglądy okresowe, administracja dokumentacja techniczną, nadzory nad podwykonawcami, zakupy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych (zarządzania magazynem części zamiennych) oraz zarządzanie procesem gwarancyjnym.

Usługi dodatkowe

Oferujemy również wsparcie techniczne i organizacyjne w pozostałych, nieprodukcyjnych obszarach działalności naszego Klienta. 

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Usługi zimowe – odśnieżanie dachów, parkingów, placów manewrowych i dróg dojazdowych.
 • Gospodarka odpadowa.
 • Dostawy na potrzeby procesu produkcyjnego.

 • Urządzenia zewnętrzne.
 • Pomoc przy przeprowadzkach i relokacjach. 
 • Czyszczenie, mycie i malowanie hal produkcyjnych.
 • Specjalistyczne usługi alpinistyczne.

Zachęcamy Państwa do zdefiniowania potencjalnych obszarów wsparcia, co pozwoli nam stworzyć precyzyjną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.


ProjektyWHIRLPOOL Wrocław 

Modernizacja podstacji transformatorowej OS8 2x2,5 MW dla fabryki kuchenek z projektem technicznym, wymianą transformatorów, rozdzielnicy nN i baterii kondensatorów.


WHIRLPOOL Wrocław 

Modernizacja podstacji transformatorowej OS14 2x1,6 MW dla kompresorowni z projektem technicznym, wymianą transformatorów, rozdzielnicy nN i baterii kondensatorów.


PILKINGTON 

Przeglądy budowlane/gazowe
kominiarskie


WHIRLPOOL 

rozbudowa OS2/ odwodnienie dachów/serwisy instalacji biurowiec/ serwisy klimatyzacji