O FIRMIE


POLITYKA JAKOŚCI

Dostarczamy optymalne rozwiązania w zakresie systemów sterowania i zasilania elektrycznego, które odpowiadają indywidualnym potrzebom naszych Klientów w obszarze technicznym, organizacyjnym i finansowym.

Wartości którymi kierujemy się w codziennej pracy to:

  • Etyczne postępowanie wobec Pracowników i Klientów.
  • Zapewnienie rozwoju kompetencji Pracowników.
  • Profesjonalne zarządzanie zleceniami Klientów z pełną kontrolą kosztów i terminów realizacji.
  • Zapewnienie wysokiej jakości na każdym etapie działania.
  • Dbanie o efektywność i sprawność Systemu Zarządzania Jakością oraz jego doskonalenie przez dostosowywanie do zmieniających się potrzeb.